MONITORING TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W APTECE

Zwalidowany system rejestracji / monitoringu temperatury i wilgotności w aptekach oraz hurtowniach. TraceTemp spełnia kryteria nadzoru i kontroli warunków przechowywania produktów farmaceutycznych określone w rozporządzeniach MZ (w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki oraz w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej). Zawsze aktualne świadectwa wzorcowania urządzeń pomiarowych. Dostęp do pełnej informacji o temperaturze zapewniają:

 • aplikacja WEB,
 • aplikacja mobilna (Android/OS),
 • powiadamianie w aplikacji mobilnej lub mailowe
 • historia wszystkich zarejestrowanych temperatur  w TraceTemp (przechowywanie danych przez okres 6 lat)

Podstawowa funkcjonalność:

 • Monitoring temperatury i wilgotności przechowywania w pomieszczeniach
 • Monitoring temperatury przechowywania w lodówkach
 • Monitoring braku zasilania urządzeń chłodniczych
 • Archiwizacja danych z monitoringu (historia do 6-ciu lat)
 • Konfiguracja progów ostrzegawczych i alarmowych oraz częstotliwość rejestracji temperatury i wilgotności
 • Informowanie o przekroczeniach progów ostrzegawczych i alarmowych (aplikacja mobilna lub mail) wskazanych osób
 • Informowanie o terminie ważności świadectw wzorcowania rejestratorów temperatury / wilgotności (aplikacja mobilna lub mail) wskazanych osób
 • Testowanie progów ostrzegawczych i alarmowych
 • Przeglądanie danych wg wybranych filtrów w postaci wykresów
 • Raportowanie: pdf, csv
 • Rejestracja zmian konfiguracji oraz wymiany rejestratorów temperatury / wilgotności (audit trail)
 • Wysłanie raportu temperatury (data od – do) z wybranego rejestratora do dostawcy produktu leczniczego w ramach zwrotu lub reklamacji
 • Rejestr wysyłanych raportów temperatury: podmiot (w tym adres mail), data / godzina wysyłki, numer rejestratora / lokalizacja, raport temperatury (data od – do)
 • Obsługa wielu aptek w różnych lokalizacjach z centralnym nadzorem, zapewnia nadzór korporacyjny nad danymi i alarmami, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania produktów leczniczych
 • Rejestratory temperatury / wilgotności wraz ze świadectwem wzorcowania w akredytowanym laboratorium PCA
 • Zasilanie rejestratorów temperatury / wilgotności – wymienna bateria o długiej żywotności

Aplikacja WEB:

 • Kontrola dostępu, dostęp wg nadanych uprawnień
 • Konfiguracja progów ostrzegawczych i alarmowych
 • Testowanie progów ostrzegawczych i alarmowych
 • Przeglądanie zarejestrowanych danych wg wybranych filtrów (historia do 6-ciu lat)
 • Generowanie wykresów wg wybranych filtrów
 • Eksport danych do pdf, csv
 • Wysłanie raportu temperatury (data od – do) z wybranego rejestratora pod wskazany mail w procesie zwrotu / reklamacji

Aplikacja mobilna:

 • Kontrola dostępu, dostęp wg nadanych uprawnień
 • Przeglądanie zarejestrowanych danych wg wybranych filtrów (historia do 6-ciu lat) w postaci wykresu
 • Powiadamianie o przekroczeniach
 • Powiadamianie o terminie ważności świadectw wzorcowania
 • Łatwa wymiana rejestratorów dla potrzeb wzorcowania

Dlaczego TraceTemp

 • Szybkie uruchomienie
 • Brak dodatkowych opłat za wzorcowanie oraz transmisję danych
 • TraceTemp Web, TraceTemp Mobilna oraz API w standardzie
 • Możliwość eksportu danych do pliku PDF, CSV itp.
 • Wersja DEMO podłączona do środowiska testowego
 • Wysoka dostępność systemu na poziomie 99,98%
 • Wzorcowanie w Akredytowanym Laboratorium  PCA w cyklu dwuletnim, udostępniamy ocenę ryzyka wskazującą zalecane odstępy czasu wzorcowania
 • Wsparcie techniczne oraz serwis
 • Dokumentacja z walidacji systemu

System TraceTemp został zwalidowany zgodnie z 15 aneksem GMP – Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia 28.04.2022 (Dz.U.2022 Poz. 1273). System spełnia wymagania monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki z dnia 27.10.2022 (Dz. U. 2022 Poz. 2363) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z dnia 24.05.2022 (Dz. U. 2022 Poz. 1287).

Udostępniamy system TraceTemp do testów, proszę o kontakt mailowy info@esynerga.pl

TA STRONA UŻYWA COOKIE / THIS PAGE USES A COOKIE więcej informacji / more information

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Learn more about the purpose of their use and changing cookie settings in your browser. By using the website, you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings.

Zamknij / Close