EMVS - (ang. European Medicines Verification System) Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków

PLMVS - (ang. Polish Medicines Verification System) Polski System Weryfikacji Autentyczności Leków

KOWAL - Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

CSiOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

SIH - System Informowania Hurtowni Farmaceutycznej

VMS - (ang. Validation Management System) system zarządzania walidacjami

RA - (ang. risk assessment) analiza ryzyka

DQ - (ang. design qualification) kwalifikacja projektowa

IQ - (ang. installation qualification) kwalifikacja instalacyjna

OQ - (ang. operational qualification) kwalifikacja operacyjna

PQ - (ang. process qualification) kwalifikacja procesowa

GS1 - System umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych numerów do identyfikacji dóbr, usług, zasobów i lokalizacji na całym świecie z wykorzystaniem ADC.

DataMatrix - Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy o zmiennej długości

GTIN - (ang. Global Trade Item Number) globalny numer jednostki handlowej

GIAI - (ang. Global Individual Asset Identifier) globalny identyfikator zasobów zwrotnych

SSCC - (ang. Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej, standard EAN/UCC do identyfikacji i oznaczania jednostek wysyłkowych

WMS - (ang. Warehouse Management System) system zarządzania magazynem

MFC - (ang. Material Flow Control) moduł łączący zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden system transportowy, który zapewnia optymalną przepustowość dla dowolnej pojemności magazynu.

GTM - (ang. Good to Me) stanowisko kompletacji artykułów drobnychoferta


Oferujemy specjalizowane rozwiązania informatyczne wspierające procesy biznesowe dedykowane dla następujących sektorów:
• Przemysł i Produkcja
• Dystrybucja
• Logistyka
• Energetyka
• Budownictwo specjalistyczne
• Przedsiębiorstwa Komunalne

Nasze systemy spełniają aktualne wymagania prawne przykładem jest branża farmaceutyczna dla produkcji GMP (Good Manufacturing Practice), natomiast dla dystrybucji GPD (Good Distribution Practice), dla potwierdzenia skuteczności wdrożonego systemu przeprowadzana jest walidacja zgodnie z przewodnikiem GAMP 5.


Systemy IT

TraceMed - System Weryfikacji Autentyczności Leków
eSIH - System Informowania Hurtowni Farmaceutycznej, usługa dostarczana drogą elektroniczną wyselekcjonowanych informacji o bieżącym statusie aptek oraz hurtowni farmaceutycznych na Platformie Rejestrów Medycznych
eWMS (Warehouse Management System) – system zarządzania magazynem
eI/CMS (Investment / Construction Management System) – system zarządzania inwestycją i placem budowy, w tym zarządzanie poddostawcami oraz podwykonawcami
Aplikacje Mobilne – specjalizowane rozwiązania dla przemysłu, dystrybucji, energetyki, e-commerce
BI (Business Intelligence) – zaawansowane analizy danych Oracle / Cognos
Hurtownia Danych – SAP / Oracle
Systemy Ekspertowe – systemy wspomagające podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne w organizacji informacje (rozwiązania dla branży energetycznej)
Platforma Analizy Danych – proste, tanie i szybkie rozwiązanie w technologii Oracle / Apex do analizy bardzo dużych zbiorów danych


Kompleksowe wdrożenie:
- Analiza wymagań
- Planowanie wdrożenia
- Udział w reorganizacji procesów
- Dopasowanie oprogramowania do specyfiki klienta
- Instalacja i uruchomienie interfejsów z systemami np. ERP / MES / LIMS / WMS
- Szkolenia użytkowników
- Pełna dokumentacja
- Testy odbiorcze / Walidacja
- Asysta wdrożeniowa
- SerwisUdostępnienie systemu za opłatą miesięczną (bez kosztów zakupu) w modelu SaaS (Software as a Service) - oprogramowanie jako usługa.


Usługi
Organizacja i optymalizacja procesów logistycznych
Doskonalenie procesów produkcji oprogramowania w oparciu o standardy CMM i CMMI
Realizacja przedsięwzięć informatycznych
Analiza informacyjna eksploatowanych systemów, weryfikacja potrzeb informacyjnych
Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie Hurtowni Danych / SIK / Platformy Analizy Danych
Analiza danych oraz raportowanie w oparciu o rozwiązania Business Intelligence / Apex
Walidacja systemów IT zgodnie z GAMP 5 – branża farmaceutyczna w obszarze produkcji na zgodność z GMP oraz dystrybucja na zgodność z GDP
(C) 2010-2019 eSynerga Sp. z o.o.