[ EN ]  [ PL ]    
EMVS - (ang. European Medicines Verification System) Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków

PLMVS - (ang. Polish Medicines Verification System) Polski System Weryfikacji Autentyczności Leków

KOWAL - Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

CSiOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

SIH - System Informowania Hurtowni Farmaceutycznej

VMS - (ang. Validation Management System) system zarządzania walidacjami

RA - (ang. risk assessment) analiza ryzyka

DQ - (ang. design qualification) kwalifikacja projektowa

IQ - (ang. installation qualification) kwalifikacja instalacyjna

OQ - (ang. operational qualification) kwalifikacja operacyjna

PQ - (ang. process qualification) kwalifikacja procesowa

GS1 - System umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych numerów do identyfikacji dóbr, usług, zasobów i lokalizacji na całym świecie z wykorzystaniem ADC.

DataMatrix - Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy o zmiennej długości

GTIN - (ang. Global Trade Item Number) globalny numer jednostki handlowej

GIAI - (ang. Global Individual Asset Identifier) globalny identyfikator zasobów zwrotnych

SSCC - (ang. Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej, standard EAN/UCC do identyfikacji i oznaczania jednostek wysyłkowych

WMS - (ang. Warehouse Management System) system zarządzania magazynem

MFC - (ang. Material Flow Control) moduł łączący zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden system transportowy, który zapewnia optymalną przepustowość dla dowolnej pojemności magazynu.

GTM - (ang. Good to Me) stanowisko kompletacji artykułów drobnychSERIALIZACJA


Oprogramowanie TraceMed dopuszczone przez PLMVO (fundacja KOWAL). System TraceMed jest rozwiązaniem wspierającym skuteczną weryfikację autentyczności leków w systemie PLMVS.

System TraceMed jest rozwiązaniem wspierającym skuteczną weryfikację autentyczności leków w systemie PLMVS. Dostęp do pełnej informacji o leku zapewniają
• aplikacja WEB,
• aplikacja mobilna,
• repozytorium historii operacji.

Podstawowa funkcjonalność:
• Definiowanie połączenia z PLMVS (NMVO)
• Odbieranie komunikatów
• Komunikacja synchroniczna (odpowiedź natychmiastowa) / asynchroniczna
   o Buforowanie komunikatów i odpowiedzi
   o Przesyłanie odpowiedzi
• Przechowywanie komunikatów, szyfrowanie danych w bazie w zakresie nr seryjnych opakowań
• Raportowanie: dostęp do historii komunikatów i odpowiedzi z poziomu aplikacji WEB
• Aplikacja WEB
   o Kontrola dostępu
   o Wybór operacji z listy do realizacji np. zwrot, wycofanie, wstrzymanie, anulowanie operacji
   o Skanowanie kodu GS1 DataMatrix
   o Zarządzanie skanami: wskazanie konfliktów (np. ten sam nr seryjny został przyporządkowany do innej operacji)
   o Rejestracja pełnej historii: operacja, kto, kiedy.
   o Eksport danych do excel/ csv
   o Import danych z csv
• Aplikacja mobilna
   o Kontrola dostępu
   o Wybór operacji z listy do realizacji np. zwrot, wycofanie, wstrzymanie, anulowanie operacji
   o Skanowanie kodu GS1 DataMatrix
   o Zarządzanie skanami: wskazanie konfliktów (np. ten sam nr seryjny został przyporządkowany do innej operacji)
   o Rejestracja pełnej historii: operacja, kto, kiedy.

System TraceMed został zwalidowany zgodnie z 15 aneksem GMP - Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia 19.06.2017 (Dz.U.2017 Poz. 1349). System spełnia wymagania GDP (DPD) w zakresie systemów komputerowych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej tekst jednolity z dnia 9.02.2017 (Dz. U. 2017 Poz. 509)

- Instrukcja użytkownika TraceMed
- Udostępniamy system TraceMed do testów, proszę o kontakt mailowy info@esynerga.pl.
(C) 2010-2019 eSynerga Sp. z o.o.