EMVS - (ang. European Medicines Verification System) Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków

PLMVS - (ang. Polish Medicines Verification System) Polski System Weryfikacji Autentyczności Leków

KOWAL - Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

CSiOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

SIH - System Informowania Hurtowni Farmaceutycznej

VMS - (ang. Validation Management System) system zarządzania walidacjami

RA - (ang. risk assessment) analiza ryzyka

DQ - (ang. design qualification) kwalifikacja projektowa

IQ - (ang. installation qualification) kwalifikacja instalacyjna

OQ - (ang. operational qualification) kwalifikacja operacyjna

PQ - (ang. process qualification) kwalifikacja procesowa

GS1 - System umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych numerów do identyfikacji dóbr, usług, zasobów i lokalizacji na całym świecie z wykorzystaniem ADC.

DataMatrix - Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy o zmiennej długości

GTIN - (ang. Global Trade Item Number) globalny numer jednostki handlowej

GIAI - (ang. Global Individual Asset Identifier) globalny identyfikator zasobów zwrotnych

SSCC - (ang. Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej, standard EAN/UCC do identyfikacji i oznaczania jednostek wysyłkowych

WMS - (ang. Warehouse Management System) system zarządzania magazynem

MFC - (ang. Material Flow Control) moduł łączący zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden system transportowy, który zapewnia optymalną przepustowość dla dowolnej pojemności magazynu.

GTM - (ang. Good to Me) stanowisko kompletacji artykułów drobnychreferencje


(C) 2010-2020 eSynerga Sp. z o.o.