[ EN ]  [ PL ]    
EMVS - (ang. European Medicines Verification System) Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków

PLMVS - (ang. Polish Medicines Verification System) Polski System Weryfikacji Autentyczności Leków

KOWAL - Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

CSiOZ - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

SIH - System Informowania Hurtowni Farmaceutycznej

VMS - (ang. Validation Management System) system zarządzania walidacjami

RA - (ang. risk assessment) analiza ryzyka

DQ - (ang. design qualification) kwalifikacja projektowa

IQ - (ang. installation qualification) kwalifikacja instalacyjna

OQ - (ang. operational qualification) kwalifikacja operacyjna

PQ - (ang. process qualification) kwalifikacja procesowa

GS1 - System umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych numerów do identyfikacji dóbr, usług, zasobów i lokalizacji na całym świecie z wykorzystaniem ADC.

DataMatrix - Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy o zmiennej długości

GTIN - (ang. Global Trade Item Number) globalny numer jednostki handlowej

GIAI - (ang. Global Individual Asset Identifier) globalny identyfikator zasobów zwrotnych

SSCC - (ang. Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej, standard EAN/UCC do identyfikacji i oznaczania jednostek wysyłkowych

WMS - (ang. Warehouse Management System) system zarządzania magazynem

MFC - (ang. Material Flow Control) moduł łączący zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden system transportowy, który zapewnia optymalną przepustowość dla dowolnej pojemności magazynu.

GTM - (ang. Good to Me) stanowisko kompletacji artykułów drobnychfirma


eSynerga oferuje, projektuje, dostarcza i wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne, dostosowane do potrzeb Klientów.

Realizujemy projekty na zamówienie oraz projekty integracyjne w konkurencyjnym czasie i budżecie z zachowaniem światowych standardów. Dla bezpieczeństwa naszych Klientów stosujemy sprawdzone wzorce, brak blokad technologicznych oraz możliwość przekazania kodów źródłowych aplikacji.

Nasze atuty, to:
- Doświadczenie w branży farmaceutycznej w zakresie rozwiązań ekspertowych
- Dopasowanie oprogramowania do specyfiki użytkowania w rzeczywistych warunkach - ergonomia, nacisk na efektywność
- Nowoczesne, otwarte oprogramowanie
- Wysoka jakość i niezawodność oprogramowania - efektywny proces produkcji
- Zastosowanie nowoczesnych i uznanych standardów technicznych
- Znajomość wymagań branżowych GMP (Good Manufacturing Practice) DPW (Dobra Praktyka Wytwarzania), GPD (Good Distribution Practice) DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjnej)
- Walidacja naszych rozwiązań zgodnie z przewodnikiem GAMP 5 oraz aneksem 15 GMP.


Co dają standardy naszym Klientom:
- najlepsze i najtańsze rozwiązania bazujące na doświadczeniu i sprawdzonych wzorcach
- brak blokady technologicznej - związania się z jednym dostawcą technologii informatycznych i tylko jego rozwiązaniami
- prostsze i tańsze rozwijanie systemów informatycznych
- możliwość zainstalowania systemu na istniejącym sprzęcie, systemie operacyjnym, ponieważ nasze systemy działają na wielu konfiguracjach systemowo sprzętowych


(C) 2010-2019 eSynerga Sp. z o.o.