[ EN ]  [ PL ]    
ERP - (ang. Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa

ADC - (ang. Automatic Data Capture) automatyczne gromadzenie danych

SIK - System Informowania Kierownictwa

WMS - (ang. Warehouse Management System) system zarządzania magazynem

MFC - (ang. Material Flow Control) moduł łączący zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden system transportowy, który zapewnia optymalną przepustowość dla dowolnej pojemności magazynu.

GS1 - System umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych numerów do identyfikacji dóbr, usług, zasobów i lokalizacji na całym świecie z wykorzystaniem ADC.

GTIN - (ang. Global Trade Item Number) globalny numer jednostki handlowej

GIAI - (ang. Global Individual Asset Identifier) globalny identyfikator zasobów zwrotnych

SSCC - (ang. Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej, standard EAN/UCC do identyfikacji i oznaczania jednostek wysyłkowych

Jednostka logistyczna / nośnik ładunku - paleta, pojemnik, skrzynia

PK / indeks - produkt końcowy, pozycja asortymentowa, towar, komponent

GTM - (ang. Good to Me) stanowisko kompletacji artykułów drobnych
(C) 2010-2018 eSynerga Sp. z o.o.