[ EN ]  [ PL ]    
ERP - (ang. Enterprise Resource Planning) planowanie zasobów przedsiębiorstwa

ADC - (ang. Automatic Data Capture) automatyczne gromadzenie danych

SIK - System Informowania Kierownictwa

WMS - (ang. Warehouse Management System) system zarządzania magazynem

MFC - (ang. Material Flow Control) moduł łączący zautomatyzowane urządzenia logistyczne w jeden system transportowy, który zapewnia optymalną przepustowość dla dowolnej pojemności magazynu.

GS1 - System umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych numerów do identyfikacji dóbr, usług, zasobów i lokalizacji na całym świecie z wykorzystaniem ADC.

GTIN - (ang. Global Trade Item Number) globalny numer jednostki handlowej

GIAI - (ang. Global Individual Asset Identifier) globalny identyfikator zasobów zwrotnych

SSCC - (ang. Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej, standard EAN/UCC do identyfikacji i oznaczania jednostek wysyłkowych

Jednostka logistyczna / nośnik ładunku - paleta, pojemnik, skrzynia

PK / indeks - produkt końcowy, pozycja asortymentowa, towar, komponent

GTM - (ang. Good to Me) stanowisko kompletacji artykułów drobnych


oferta


Oferujemy specjalizowane rozwiązania informatyczne wspierające procesy biznesowe dedykowane dla następujących odbiorców:
• Administracja Publiczna
• Budownictwo specjalistyczne
• Dystrybucja
• Energetyka
• e-Commerce
• Logistyka
• Przedsiębiorstwa Komunalne
• Przemysł i Produkcja

Nasze systemy spełniają aktualne wymagania prawne przykładem jest branża farmaceutyczna dla produkcji GMP (Good Manufacturing Practice) – rozporządzenie MZ w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia 1 października 2008 wraz ze zmianami, natomiast dla dystrybucji GPD (Good Distribution Practice) – wytyczne 2013/C 68/01, dla potwierdzenia skuteczności wdrożonego systemu przeprowadzana jest walidacja zgodnie z przewodnikiem GAMP 5.


eWMS (Warehouse Management System) – system zarządzania magazynem
eI/CMS (Investment / Construction Management System) – system zarządzania inwestycją i placem budowy, w tym zarządzanie poddostawcami oraz podwykonawcami
eSMS – System informowania mieszkańców
Aplikacje Mobilne – specjalizowane rozwiązania dla przemysłu, dystrybucji, energetyki, e-commerce
BI (Business Intelligence) – zaawansowane analizy danych Oracle / Cognos
Hurtownia Danych – SAP / Oracle
PFEP (Plan For Every Part) - baza wiedzy o komponentach oraz sposobie zarządzania
Systemy Ekspertowe – systemy wspomagające podejmowanie decyzji w oparciu o dostępne w organizacji informacje (rozwiązania dla branży energetycznej)
SIK – systemy informowania kierownictwa
Platforma Analizy Danych – proste, tanie i szybkie rozwiązanie w technologii Oracle / Apex do analizy bardzo dużych zbiorów danych


Kompleksowe wdrożenie:
- Analiza wymagań
- Planowanie wdrożenia
- Udział w reorganizacji procesów
- Dopasowanie oprogramowania do specyfiki klienta
- Instalacja i uruchomienie interfejsów z systemami np. ERP / MES / LIMS
- Szkolenia użytkowników
- Pełna dokumentacja
- Testy odbiorcze / Walidacja
- Asysta wdrożeniowa
- Serwis


Udostępnienie systemu za opłatą miesięczną (bez kosztów zakupu) w modelu SaaS (Software as a Service) - oprogramowanie jako usługa.


Usługi
Organizacja i optymalizacja procesów logistycznych
Doskonalenie procesów produkcji oprogramowania w oparciu o standardy CMM i CMMI
Realizacja przedsięwzięć informatycznych
Analiza informacyjna eksploatowanych systemów, weryfikacja potrzeb informacyjnych
Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie Hurtowni Danych / SIK / Platformy Analizy Danych
Analiza danych oraz raportowanie w oparciu o rozwiązania Business Intelligence / Apex
Walidacja systemów IT zgodnie z GAMP 5 – branża farmaceutyczna w obszarze produkcji na zgodność z GMP oraz dystrybucja na zgodność z GDP
(C) 2010-2018 eSynerga Sp. z o.o.